Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có chi bộ ở nông thôn luôn được các cấp ủy quan tâm. Chủ trương, nghị quyết của Đảng có vào cuộc sống hay không là ở cấp cơ sở tổ chức thực hiện, suy cho cùng đó là chi bộ. Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã đến nhiều chi bộ nông thôn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và thấy rằng, có nhiều nội dung cần trao đổi.