Đại diện đoàn ca nhạc Phương Tường trao tiền giúp những mảnh đời bất hạnh