TP - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình vừa ra thông báo số 1135, về việc tạm đình chỉ công trình xây dựng tháp anten của VOV, do phía chủ đầu tư chưa có thông báo với địa phương. Bị chính quyền địa phương đình chỉ thi công hai lần, nhưng tháp anten này đã cơ bản hoàn thành.