Đêm thi của 2 đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng chính thức bắt đầu.