(Zing) - Thí sinh tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề Đồng Nai thì có đủ điều kiện để dự thi liên thông vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM?