ND - Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD lên 2,1% vào ngày 17-8 vừa qua được đánh giá là một động thái cần thiết và việc làm bình thường trong điều hành kinh tế thị trường, nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc thanh khoản ngoại tệ của hệ thống ngân hàng và bảo đảm những mục tiêu lâu dài cũng như góp phần hạn chế nhập siêu, thúc đẩy xuất khẩu.