Ruồi đục trái (Bactrocera dorsalis), thuộc họ Trypetidae, bộ Diptera, là một loài côn trùng gây hại khá phổ biến trên nhiều loại trái cây như: táo, ổi, xoài, nhãn, mận (doi), đu đủ… của nước ta.