CES 2014 được coi là đất diễn của nhiều sản phẩm công nghệ.