- Ngày 25/7, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm thi, trong đó một số ngành có thể tăng điểm chuẩn.