NDĐT- Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định điểm sàn, nhiều trường đại học, cao đẳng đã công bố điểm trúng tuyển. Chúng tôi xin giới thiệu mức điểm chuẩn của một số trường ở phía bắc.