Công bố điểm trúng tuyển ĐH Thương mại, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Lâm nghiệp.