(giao duc) - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển năm 2011 như sau: