Một công nghệ chăn nuôi độc đáo cùng cách tiếp thị cũng rất độc chiêu, đậm chất Trung Quốc đã khiến cho mấy chục chủ trang trại người Việt trong chuyến đi tham quan về đệm lót sinh thái trong chăn nuôi ở Nam Ninh mê như điếu đổ…