(Toquoc)- Hiện có khoảng 12 di sản là âm nhạc dân gian đang được chuẩn bị lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện/ cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Tuy nhiên, trước khi thực hiện lập hồ sơ đề nghị thế giới công nhận di sản, việc thiết thực hơn cả là làm sao cho di sản có sức sống mạnh mẽ trong nhân dân. Đây không phải là điều dễ dàng, bởi nhiều di sản là âm nhạc dân gian đang đứng trước những thách thức trong việc bảo tồn. Hát Then, Ví dặm: Hai di sản, một nỗi lo Đây là hai di sản văn hóa đặc trưng của hai vùng miền khác nhau. Nhưng có một điểm chung là đều đang chuẩn bị lập hồ sơ đề nghị là di sản văn hóa phi vật thể đại diện/ bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Sức sống mỗi di sản đối với cộng đồng mỗi khác, song có chung một nỗi lo là làm sao để di sản không bị hiểu sai, không bị sân khấu hóa trước khi lập hồ sơ chuẩn bị cho việc được UNESCO công nhận là di sản thế giới như một số di sản hiện nay.