(Toquoc)-Chính phủ dự kiến sẽ chi 59.300 tỷ đồng cho đợt điều chỉnh lương mới từ 1/5/2012. Phương án đã nhận được sự tán thành từ Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội