Một đề thi dự tuyển vào lớp 1 được cho là của trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm - Hà Nội gây tranh cãi kịch liệt.