GiadinhNet - Khoảng 70.000 tỉ đồng sẽ được sử dụng để đổi mới chương trình, SGK và sẽ triển khai thí điểm vào năm 2017.