(VOV) - Tuyến đường này đi qua 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai, nối với đường cao tốc Côn Minh- Hà Khẩu của Trung Quốc.