ND - Bên cạnh các địa phương quan tâm làm tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, thì tình hình vi phạm, tội phạm ở nhiều nơi còn diễn biến phức tạp. Đề nghị chính quyền, các cơ quan pháp luật và mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên.