Ngày 23/3, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Hội sưu tầm nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc phối hợp Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức chương trình triển lãm cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3 và giao lưu, đấu giá cổ vật gây quỹ ủng hộ người nghèo.