Hôm nay, 7/8, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tiến hành giới thiệu cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” do Ts Trần Công Trục chủ biên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành.