Theo công văn hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD – ĐT Hà Nội, để được dự thi vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, học sinh phải có 4 năm trở lên xếp loại học lực giỏi.