(GDVN) - Đề thi và đáp án môn Toán chung và chuyên vào lớp 10 Trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang năm 2012.