Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lành nghề của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Bắc Ninh và các tỉnh lân cận, đồng thời giúp học sinh hiểu được nhu cầu của các đơn vị và doanh nghiệp, từ nhiều năm nay, Trường Trung cấp nghề Bắc Ninh vừa nâng cao chất lượng đào tạo nghề, vừa tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm cho học sinh. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 12 nghề phù hợp với việc học và nhu cầu sử dụng học sinh là thanh niên nông thôn cho các khu công nghiệp Tiên Sơn và các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, nhà trường triển khai khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh; tiếp nhận các thông báo tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, gửi thông báo tuyển dụng học sinh đã tốt nghiệp ra trường theo đúng ngành nghề doanh nghiệp cần tuyển dụng. Đến nay, nhà trường đã đào tạo và giới thiệu việc làm cho hơn 20.000 học sinh với mức thu nhập từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/tháng.