(HNM) - Theo văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên (GV) trung học (gồm THCS và THPT) do Bộ GD-ĐT vừa ban hành, việc đánh giá, xếp loại sẽ trải qua 3 bước: tự đánh giá, tổ chuyên môn đánh giá và cuối cùng là hiệu trưởng đánh giá.