(Dân trí) - Trong lúc đánh bắt cá ở khu vực sông Son, đoạn chảy qua địa phận xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, một số người dân đã vớt được một lượng lớn gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng.