(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, vai trò của Ban Dân vận Trung ương càng phải được phát huy cao độ hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ được giao