(VOH) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOH xung quanh những nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay.