Các chị em phụ nữ cứ kêu ca không chịu nổi chồng bẩn, vô tâm thì cánh đàn ông chúng tôi cũng hãi nhất lấy phải vợ xấu. Bởi lấy vợ xấu, con cái sau này cũng sẽ phải chịu 50% gen xấu giống mẹ.