Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết, năm nay trường áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi vào các chuyên ngành.