Người đàn ông gặp phải chuyện rắc rối chỉ vì 'của quý' hàng quá to của mình.