Năm 2009, mặc dù kinh tế suy thoái Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong vẫn duy trì mức tăng trưởng 36,19% với doanh thu 1.494 tỷ đồng.