KTĐT - Chiều 10/1, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác DS - KHHGĐ năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.