Một hệ thống treo tạo nên bản sắc cho những chiếc xe Ford dẫn động cầu trước và những ưu việt khó có thể từ chối.