Từ một sự việc chưa rõ ràng được đồn thổi thái quá và được báo chí đăng đã khiến hàng trăm người dân ở Thăng Bình bất an.