Có vẻ như trường hợp của Andrew Madoff giống hoàn toàn với câu tục ngữ "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước."