(2Sao) - Cùng thưởng thức trailer đầu tiên và những hình ảnh mới của bộ phim truyền hình "Coffee House".