(SVVN) Nhà tâm lý học Richard Wiseman đã thử đi tìm câu chuyện hài buồn cười nhất thế giới qua một nghiên cứu trên mạng: LaughLab.