Bà Đức tâm sự, ban đầu khi nghe nói đến hiến xác cũng sợ và băn khoăn lắm, nhưng chồng bà vốn là bác sĩ đã phân tích ý nghĩa của thi thể cho bác sĩ nghiên cứu, sinh viên học tập nên bà đồng ý cùng chồng hiến xác.