ND - Chương trình phát thanh "Thông tin giao thông 24 giờ" của Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ được bắt đầu vào ngày 2-11.