(Chinhphu.vn) – Để hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.