(VTC News)- Các sinh viên sắp ra trường đều có cơ hội tham gia nộp hồ sơ. Nếu trúng tuyển, bạn sẽ phải viết cam kết là sẽ có bằng tốt nghiệp để bổ sung vào hồ sơ sau đó.