Hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, hàng triệu phật tử cùng tao nhân mặc khách khắp bốn phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương, Yên tử…