(GDVN) - Mỗi ngày chi phí lên đến hàng chục triệu đồng để điều trị bằng sóng cao tần tại phòng khám Maria nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, chị Ngọc Anh đành phải bỏ dở giữa chừng để về điều trị tại bệnh viện công.