Tôi không rõ bị bệnh gì mà hàng ngày tôi vệ sinh đến 3, 4 lần nhưng "cô bé" của tôi vẫn có mùi khai khai như mùi nước tiểu.