(AloBacsi) - Hồng cầu trong nước tiêu tăng thì có nguy hiểm không?