QĐND Online – Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam, nhiều kết quả tích cực, nhiều kinh nghiệm quý đã được đúc rút trong toàn Đảng bộ Quân đoàn 1. Để làm rõ hơn những kết quả nói trên, phóng viên Báo QĐND Online đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lương Đình Hồng, Phó chính ủy Quân đoàn 1…