Dân Việt - 12 ngày ấy, Thăng Long - Hà Nội đã đứng thẳng làm người, “dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ”. Dáng đứng vươn trời cao ấy 40 năm qua để lại một khát khao, một trỗi dậy mới, xứng tầm với một Hà Nội, một Việt Nam mới.