- Hình dáng chàng thanh niên cao ráo với cánh tay giang rộng giữa bầu trời, hay người phụ nữ khỏe mạnh được một nhà điêu khắc khéo léo tạc nên trong từng dáng cây trông khá thú vị .