(Petrotimes) - Trong các thỏa thuận hợp tác khoa học quân sự mới đây, Việt Nam đã đề cập đến việc đặt mua 4 tàu hộ tống lớp Sigma của Hà Lan.